Asiakas ja kuntoutuksen asiantuntija keskustelevat.

Kuntoutuspalvelumme pähkinänkuoressa

Tältä sivulta löydät linkit kaikkiin eri kuntoutuspalveluihimme aikuisille, nuorille ja lapsille. Moniammatillisten kuntoutuspalvelujen lisäksi tarjoamme erilaisia terapioita myös avokuntoutuksena.

Aikuisille Lapsille Nuorille Terapiapalvelut

Aikuisille

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

ALS

Kelan ALS-kuntoutus on sopeutumisvalmennuskurssi, josta saat aidosti välittävää ja asiantuntevaa tukea sairauden aiheuttamaan muutostilanteeseen.

Lue lisää

AVH, kädenkäytön kuntoutuskurssi

Kelan kuntoutuskurssi aivoverenkiertohäiriön, esimerkiksi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneille

Lue lisää

AVH-kuntoutuskurssi

Kelan kuntoutuskurssi aivoverenkiertohäiriön, esimerkiksi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneille

Lue lisää

Diabetes-kurssi

Kelan diabetes-kurssi on ryhmämuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi, josta saat tukea oman hyvinvointisi, terveytesi ja elämänlaatusi edistämiseen.

Lue lisää

Epilepsia

Epilepsia-kurssi on Kelan kustantama ryhmämuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi, josta saat tukea oman hyvinvointisi, terveytesi ja elämänlaatusi edistämiseen.

Lue lisää

Kuulovamma

Kelan KUULO-kuntoutus on ryhmämuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi, josta saat tukea elämään kuulovamman tai Menieren taudin kanssa.

Lue lisää

MBO ja diabetes II

Metabolista oireyhtymää ja diabetesta sairastaville aikuisille

Lue lisää

MS-kuntoutuskurssi

Kelan MS-kuntoutuskurssilta saat tukea oman hyvinvointisi, terveytesi ja elämänlaatusi edistämiseen, jotta voit elää mahdollisimman täysipainoista elämää MS-taudista huoli…

Lue lisää

MS-sopeutumisvalmennus

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit MS-tautia sairastaville,
työssä oleville ja työelämästä poissa oleville

Lue lisää

Näkövammaisten kurssit

Näkövammaisen sopeutumisvalmennus on Kelan kustantama kurssi sinulle, jolla on todettu jonkin asteinen näkövamma.

Lue lisää

Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Omaishoitajien kuntoutuskurssit ovat Kelan kustantamaa ryhmämuotoista kuntoutusta omaishoitajille, jotka hoitavat aikuista läheistään. 

Lue lisää

Omaishoitajien parikurssit

Omaishoitajien parikurssit ovat Kelan kustantamaa kuntoutusta omaishoitajille, jotka hoitavat aikuista läheistään.

Lue lisää

ORAS-kuntoutus

Kelan ORAS-kuntoutus on ryhmämuotoinen kuntoutuskurssi, josta saat tukea työhön liittyvien psyykkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan. 

Lue lisää

Reumasairaudet

Kelan sopeutumisvalmennuskurssi nivelreumaa, selkärankareumaa tai nivelpsoriasista sairastaville aikuisille

Lue lisää

Rintasyöpä

Kelan rintasyöpäkurssi on ryhmämuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi, josta saat tukea sairastuttuasi rintasyöpään. 

Lue lisää

Selän kuntoutus

Selän kuntoutus on palvelu sinulle, joka haluat pystyä elämään täysipainoista elämää selän ongelmista huolimatta.

Lue lisää

SILMU-kuntoutus

SILMU-kuntoutus on ryhmämuotoinen kuntoutuskurssi, josta saat tukea masennukseen tai ahdistusoireisiin. 

Lue lisää

Sjögrenin oireyhtymä

Sjögrenin oireyhtymä -sopeutumisvalmennuksesta saat monipuolisesti tukea ja keinoja omassa arjessa esiintyvien haasteiden hallintaan.

Lue lisää

Sydänsairaudet

Sydänkuntoutus on Kelan tarjoama ryhmämuotoinen kuntoutus aikuisille, joilla on todettu jokin sydänsairaus.

Lue lisää

Systeemiset sidekudossairaudet

Systeemiset sidekudossairaudet -kurssi on Kelan kustantama ryhmämuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi, josta saat tukea oman hyvinvointisi, terveytesi ja elämänlaatusi edistämise…

Lue lisää

TULES-etäkuntoutuskurssi

Tules-etäkuntoutuskurssi on Kelan kustantama, kokonaan etänä toteutettava kurssi sinulle, jolla on haasteita tuki- ja liikuntaelinelimistön terveydessä.

Lue lisää

TULES-KUNTOUTUS

Tules-kuntoutus on kokonaisuudessaan Kelan kustantama kurssi sinulle, jolla on haasteita tuki- ja liikuntaelinelimistön terveydessä.

Lue lisää

Uniapnea

Uniapnea-kuntoutus on Kelan kustantama ryhmämuotoinen kuntoutuskurssi, josta saat tukea oman hyvinvointisi, terveytesi ja elämänlaatusi edistämiseen.

Lue lisää

VERSO-kuntoutuskurssi

VERSO-kurssit on suunnattu aikuisille, jotka ovat pitkään sairastaneet mielenterveyden häiriöitä kuten skitsofrenia, psykoosi, vaikeaa masennus, pakko-oireinen häiriö tai ah…

Lue lisää

Yksilökuntoutus

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillinen yksilökuntoutus tukee toimintakykyäsi ja hyvinvointiasi sinun omassa arjessasi.

Lue lisää

Näkövammaisen yksilökuntoutus

Näkövammaisen kuntoutus on Kelan kustantamaa moniammatillista tukea sinulle, jolla on todettu näkövamma.

Lue lisää

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus tarjoaa keinoja arjessa selviytymiseen sairauden, vamman tai vammautumisen sattuessa kohdalle.

Lue lisää

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys on Kelan kustantama palvelu, jonka avulla löydät sinulle sopivan polun työelämään  tai sinne takaisin yhdessä omaohjaajan kanssa.

Lue lisää

KIILA-kuntoutus

Kiila-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea ammatillista työkykyäsi sekä edistää pysymistäsi työelämässä.

Lue lisää

Lapsille ja nuorille

Sopeutumisvalmennuskurssit lapsille

ADHD

Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa Kelan sopeutumisvalmennuskursseja ADHD-lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen.

Lue lisää

Astma ja muut hengityssairaudet

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit hengityssairaiden lasten perheille tarjoavat tietoa, taitoa ja tukea koko perheelle.

Lue lisää

Autismikirjo

Autismikirjon perhekurssit ovat Kelan tarjoamaa moniammatillista tukea perheille, joiden lapsella on autismikirjon häiriö.

Lue lisää

Cp-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma

Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa Kelan sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, joilla on CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruk…

Lue lisää

Diabetes I

Diabetes-sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa monipuolista tietoa ja ohjausta sekä keinoja omaan arkeen lapsen diabeteksen kanssa.

Lue lisää

Downin oireyhtymä

Downin oireyhtymä -perhekurssi on Kelan kustantamaa tukea perheille, joissa lapsella on todettu Downin oireyhtymä.

Lue lisää

Fragile X tai Prader-Willin oireyhtymä

Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa Kelan sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, joilla on Fragile X tai Prader-Willin oireyhtymä sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen.

Lue lisää

Harvinaiset endokrinologiset ja aineenvaihduntasairaudet

Harvinaiset endokrinologiset ja aineenvaihduntasairaudet -perhekurssi on Kelan kustantamaa tukea perheille, joissa lapsella on todettu harvinainen endokrinologinen sairaus tai aine…

Lue lisää

Harvinaiset luustosairaudet

Harvinaiset luustosairaudet -perhekurssi on Kelan kustantamaa tukea perheille, joissa lapsella on todettu esimerkiksi Osteogenesis imperfecta luustodysplasia tai muu lyhytkasvuisu…

Lue lisää

Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellinen kielihäiriö -sopeutumisvalmennuskurssi on Kelan tarjoama, perheelle ilmainen palvelu, joka tarjoaa teille hyödyllistä tietoa ja vertaistukea sekä mukavia kokem…

Lue lisää

Kehitysvammat

Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa Kelan sopeutumisvalmennuskursseja kehitysvammaisille, kehityshäiriöisille tai monivammaisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruk…

Lue lisää

Reuma

Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa lapsen sairaudesta, sen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista.

Lue lisää

Sydänlapset

Sydänlasten sopeutumisvalmennuskurssilla koko perhe saa hyödyllistä tietoa, taitoa ja tukea elämään lapsen sydänsairauden kanssa.

Lue lisää

Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet

Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet -perhekurssi on Kelan kustantamaa tukea perheille, joissa lapsella on todettu esimerkiksi suoliston kehityshäiriö hemifaciaalinen mikrosomia j…

Lue lisää

Turnerin tai Klinefelterin oireyhtymä

Turner- ja Klinefelter-perhekurssit ovat Kelan kustantamaa tukea perheille, joissa lapsella on todettu Turnerin tai Klinefelterin oireyhtymä.

Lue lisää

Muu kuntoutus lapsille

LAKU-kuntoutus

​Kelan kustantama LAKU-kuntoutus on yksilöllistä tukea perheelle, jonka 5–15-vuotiaalla lapsella on neuropsykiatrinen diagnoosi – ADHD, autismikirjon häiriö, tourette tai…

Lue lisää

Yksilökuntoutus

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle voi hakeutua perhe, jonka lapsella on neurologinen, neuropsykiatrinen, kehityksellinen tai muu sairaus tai vamma. Sairaus aiheuttaa yksilöllisest…

Lue lisää

Palvelut nuorille

Diabetessoppari nuorille

Kelan kustantamalta tyypin 1 diabetesta sairastavan nuoren sopeutumisvalmennuskurssilta saat tukea oman hyvinvointisi, terveytesi ja elämänlaatusi edistämiseen.

Lue lisää

Nuoren elo -kurssi

Nuoren elo -kurssi tarjoaa tukea sinulle 16–29 -vuotias, jolla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö. 

Lue lisää

Nuorten reumakurssi

Reumakurssi on Kelan kustantamaa tukea reumaa sairastavalle nuorelle sekä hänen perheelleen.

Lue lisää

Nuorten yksilökuntoutus

Nuorten yksilökuntoutus on Kelan kustantama palvelu perheelle, jonka nuorella on neurologinen, neuropsykiatrinen tai kehityksellinen diagnoosi ja tähän liittyy moniammatillisen …

Lue lisää

Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on Kelan tarjoamaa yksilöllistä kuntoutusta silloin, kun tarvitset tukea opintoihin, työelämään, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja arjenhallinnan…

Lue lisää

Terapiapalvelut

Fysioterapia

Fysioterapialla pyritään ylläpitämään ja edistämään ihmisen työ-, toiminta- ja liikuntakykyä.

Lue lisää

Lokomat

Lokomat-kävelyrobotin avulla tehokasta painokevennettyä kävelykuntoutusta

Lue lisää

Lymfaterapia

Lymfaterapialla on laaja-alainen vaikutus kehon lihaksistoon sekä ihon pinnallisten hermopäätteiden kautta hermostoon.

Lue lisää

Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoitomuoto, jonka tarkoitus on lievittää psyykkistä pahoinvointia sekä auttaa lisäämään itsetuntemusta ja toimintakykyä.

Lue lisää

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiaan hakeutuessasi sinulle on voinut tapahtua jokin erilainen tapahtuma, minkä johdosta koet oman seksuaalisuutesi muuttuneen tai mahdollisuudet toteuttaa omaa seksu…

Lue lisää

Uroterapia

Uroterapiassa saat apua lantionpohjan toimintahäiriöiden kuntouttamiseen.

Lue lisää

Katso kurssikalenteri

Katso kaikki kurssit