Kunnonlähde Kankaanpään rakennuksen ilmakuva. Ympärillä metsää ja taustalla näkyy myös järvi.

Kunnonlähteen tarina

Kuntoutuskeskus Kankaanpään ovet avattiin ensimmäisille asiakkaille 15.4.1991. Reilussa kolmessa vuosikymmenessä talo on laajentanut sekä toimitilojaan että asiakaskuntaansa ja nyt viimeisimpänä vaihtanut nimensä Kunnonlähteeksi. Tällä sivulla voit tutustua talomme historiaan pähkinänkuoressa.

Kuvio

Kuntoutuksen huippuyksikkö Kankaanpäähän

Yrityksen syntyhistoria alkoi, kun Kelassa todettiin 1980-luvun loppupuolella, että Länsi-Suomeen tarvitaan uusi vaikeavammaisten kuntoutukseen erikoistunut kuntoutusyksikkö. Kankaanpään kaupunki ja Kela perustivat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpään tätä toteuttamaan. Kuntoutuskeskukselle maat lahjoitti Kankaanpään Kaupunki, ja näyttävän rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo Heiskanen. Yksikköön haluttiin huippuasiantuntijuutta ja -teknologiaa sekä alan viimeisintä tutkimustietoa. Sen varmistamiseksi perustettiin neuvoa antava kansainvälinen neuvottelukunta, jossa oli edustajia Neuvostoliitosta, Yhdysvalloista kuin Euroopastakin.

Ensimmäiset vaativan tules-kuntoutuksen asiakkaat saapuivat 15.4.1991 ja henkilökuntaa valjastettiin töihin noin 120. Tänä päivänäkin kuntoutuskeskuksella työskentelee henkilöitä, jotka ovat olleet mukana jo keskuksen perustamisvaiheessa. Nykyinen toimitusjohtaja Raimo Kalliokoski on yksi heistä. -Ihan toiminnan alussa oli jopa lakiin kirjattu, että Kela turvaa toiminnan jatkuvuuden. Nyt olemme jo pitkään toimineet itsenäisenä yrityksenä, jonka toimintaa kilpailu ohjaa, ja jolta Kela ostaa palveluja kilpailutusten myötä. Asiakas valitsee kuntoutuspaikkansa, joten kuntoutustyön ja palvelun laatu sekä hyvä henkilöstö ovat avainasemassa, Kalliokoski kertoo.

Kuntoutustoiminnan lisäksi kuntoutuskeskus toi alueelle merkittävän ravintolan, jonka viihdetarjontaan kuuluivat esimerkiksi tähtitanssit ja monipuoliset juhlapalvelut. Ravintolan ensimmäinen tähtiartisti oli Marion Rung. Kuntoutuskeskuksen uima-allasosastolle ja liikuntapalveluja käyttämään olivat alusta alkaen tervetulleita kaikki lähialueiden ihmiset, joten kuntoutuskeskus toi tullessaan paitsi paljon työpaikkoja, myös paljon lisää palveluja alueen ihmisten iloksi.

Kuvio

Jatkuvaa uudistumista

Kunnonlähteen palvelutarjonta on laajentunut alkuvuosista valtavasti. Vaativaa tules- sekä vaikeavammaisten kuntoutusta seurasi pian merkittävä ja suurivolyyminen Aslak-kuntoutus, ja myöhemmin kyseisen kuntoutusmuodon alasajon jälkeen 2017 toiminta laajennettiin lasten ja nuorten kuntoutuspalveluihin. Kuntoutusteknologiassa on haluttu pysyä edelleen kehityksen kärjessä, ja Kankaanpäästä löytyykin esimerkiksi Lokomat-kävelyrobotti, joita ei ole ihan jokaisessa niemennotkelmassa. Tänä päivänä Kunnonlähde Kankaanpää on yksi Suomen merkittävimmistä ja monipuolisimmista kuntoutuskeskuksista, joka tarjoaa palveluja lähes kaikenlaisiin toimintakyvyn haasteisiin, jotka aiheutuvat erilaisista sairauksista, vammoista tai oireyhtymistä. Kuntoutuksella pidetään huolta myös esimerkiksi omaishoitajien jaksamisesta.

Lisäksi Kunnonlähde Kankaanpää on osa laajempaa valtakunnallista kuntoutustoimijoiden ryhmää, sillä se omistaa puoliksi Kruunupuiston kanssa KK-Verve Oy:n, joka puolestaan omistaa osuudet Rokua Kuntoutus Oy:stä sekä Neuropiste Oy:stä. Yritysryhmässä tehdään jatkuvaa yhteistyötä kuntoutuksen ja palveluiden laadun kehittämiseksi.

Kuvio

Haasteita ja tulevaisuuden suuntia

Kuntoutusala on kokenut monenlaisia mullistuksia vuosien varrella – palveluja on syntynyt ja jäänyt pois. Tarjouskilpailuja on voitettu ja hävitty. Kukaan ei kuitenkaan osannut ennakoida koronapandemian kaltaisia haasteita kuntoutustoiminnalle. Poikkeuksellinen kahden ja puolen kuukauden täyssulkuaika vuoden 2020 keväällä oli dramaattinen ja yllättävä käänne kolmekymmentävuotiaallekin. -Täyssulkuajan jälkeen kuntoutus oli taas ihmisille tärkeämpää kuin koskaan. Kuntoutusasiakkaat tulevat yleensä mielellään kuntoutukseen ja ovat erittäin tyytyväisiä päästyään meille, Kalliokoski kertoo.

Tällä hetkellä katseet ovat toiveikkaasti tulevaisuudessa, sillä kuntoutuksella tulee aina olemaan tärkeä rooli työ- ja toimintakyvyn ylläpitäjänä. Kalliokosken mukaan kuntoutuksen palveluiden rakenne on kuitenkin muutoksessa – muun muassa etäkuntoutus on jo rantautunut osaksi Kelan palveluja ja niiden painotus tulee kasvamaan entisestään.

Kunnonlähteen yli kolmekymmentävuotisen historian ja toiveikkaan tulevaisuuden mahdollistajia ovat upea, aidosti välittävä henkilökunta ja hyvät asiakkaamme. Yhteistyö monien eri tahojen kanssa on tärkeää, ja tässä kiitämmekin erilaisia sidosryhmiämme kuten sote-ammattilaisia eri organisaatioissa sekä esimeriksi potilasjärjestöjä, yhdistystoimijoita ja lomajärjestöjä.

Kunnonlähde Kankaanpään logo.

Kuntoutuskeskuksesta hyvän olon lähteeksi

Kuntoutustoiminnan ohella Kunnonlähde on aina ollut hyvinvoinnin ja liikunnan keskus sekä Pohjois-Satakunnan monipuolisin ravintola- ja hotellipalveluiden keskittymä. Vuosien varrella on mietitty, kuvaako kuntoutuskeskus nimessä riittävästi koko palvelutarjontaa ja yrityksen olemusta hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Vuonna 2023 hallitus teki päätöksen nimen uudistamisesta, ja uudeksi nimeksi valittiin Kunnonlähde Kankaanpää. Halusimme säilyttää nimessä Kankaanpään, koska olemme kuntoutuksen sidosryhmien keskuudessa laajalti tunnettu juuri kotipaikkamme nimestä. Halusimme myös, että nimi kuulostaa omalta, tutulta ja luonnolliselta. Siksi eloisa, uudistuva, koko ajan mukavasti pulppuava hyvän olon keskuksemme on nyt nimeltään juuri Kunnonlähde Kankaanpää. Lähteet ovat alueemme luonnolle tyypillinen luontoelementti, ja lähistöllämme on monia hienoja lähdepaikkoja. Lähde on raikas, suomalainen, luonnollinen, puhdas, uudistuva.

Lähteelle voi tulla virkistäytymään, nauttimaan ja rentoutumaan. Kunnonlähteestä voi ammentaa monenlaista hyvää – parempaa oloa, kuntoa ja arkea – ja siellä vietetään myös raikkaimmat juhlat ja kokoukset.

Tervetuloa Kunnonlähteelle!