Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus tarjoaa keinoja arjessa selviytymiseen sairauden, vamman tai vammautumisen sattuessa kohdalle. Moniammatillisella kuntoutusjaksolla moniammatillinen työryhmämme tukee sinun toimintakykyäsi, hyvinvointiasi ja elämänlaatuasi tarkastellaan ihan kokonaisvaltaisesti. Sinulla voi olla sairauden tai vamman aiheuttamia avustustarpeita – osaava hoitohenkilökuntamme huolehtii sinusta tarvittaessa ympäri vuorokauden. Kuntoutuksen maksaa kokonaisuudessaan Kela.

Yksilöllinen kuntoutusjakso on kuntoutujalle usein voimaannuttava, koska työryhmän tuella kuntoutuja onnistuu löytämään omat voimavaransa sekä konkreettisia keinoja arjen hallintaan tai esimerkiksi kotona, opiskelussa tai työssä selviytymiseen.

Tutkitusti laadukasta!
Kela valvoo kuntoutuksen laatua tekemällä auditointeja. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutuksemme auditoitiin 12.2.2020 ja saimme erinomaista palautetta moniammatillisesta ja asiakaslähtöisestä työstä. Lue lisää.

Asiakas ja fysioterapeutti iloisina uima-altaassa.

Kohderyhmä

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voivat hakea henkilöt, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuvia merkittäviä toimintakyvyn rajoitteita. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on suunnattu alle 65-vuotiaille. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarve määritellään julkisessa terveydenhuollossa tehdyssä kuntoutussuunnitelmassa.

Kuntoutukseen hakeutumisen taustalla voi olla esimerkiksi:

 • neurologinen sairaus tai vamma, kuten AVH, MS, ALS, Parkinson, CP, selkäydinvamma
 • lihassairaus
 • tuki- ja liikuntaelinsairaus
 • reumasairaus
 • näkövamma tai
 • vamman tai tapaturman jälkitila, joka rajoittaa liikunta- ja toimintakykyä.

Kuntoutuksen tavoitteesi voi olla esimerkiksi:

 • kohentaa tai ylläpitää toimintakykyä
 • keskittyä yksilöllisiin tarpeisiin kuntoutuksessa
 • saada tietoa ja motivaatiota itsehoitoon
 • saada uusia virikkeitä ja kokea elämyksiä
 • vertaistuen saaminen

Minkälaista vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus on?

Tässä kuntoutusmuodossa korostuu nimensä mukaisesti yksilöllisyys, joten vaativassa lääkinnällisessä yksilökuntoutuksessa on mahdollisuus perehtyä juuri siihen elämän osa-alueeseen, johon henkilökohtaisesti tarvitsee tukea. Halutessaan kuntoutujan on mahdollista painottaa kuntoutuksessa esimerkiksi liikunnallista tai psykososiaalista osa-aluetta. Myös kaikki kartoitukset tehdään yksilöllisesti.

Toinen korostuva asia on moniammatillisuus eli eri ammattilaisten yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen kuntoutujan parhaaksi. Moniammatillinen työryhmän tekemän kartoituksen myötä saadaan todella kokonaisvaltainen näkemys kuntoutujan tilanteesta. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntoutuksenohjaaja. Kuntoutujan on lisäksi mahdollisuus hyödyntää ravitsemusterapeutin, seksuaaliterapeutin, uroterapeutin, puheterapeutin, liikunnanohjaajan, askartelunohjaajan ja vapaa-ajanohjaajan osaamista. Kuntoutusjaksolla on mahdollisuus ympärivuorokautiseen avustukseen.

Omiin tavoitteisiin ammattilaisten avulla

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus eroaa monesta sillä, että kuntoutuja määrittelee itse oman tavoitteensa kuntoutukselle. Tavoite voi olla esimerkiksi vuorovaikutuksen kehittyminen keskustelutilanteissa, omien voimavarojen löytäminen, työssä jaksaminen tai esimerkiksi kodin ulkopuolella liikkuminen apuvälineen turvin. Moniammatillisen työryhmän tehtävä on sitten ohjata ja tukea kuntoutujaa kohti omaa tavoitettaan. Tavoitteisiin pyritään monipuolisilla menetelmillä, jotka perustuvat tutkimusnäyttöön sekä kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin. Työryhmällämme onkin hallussaan aina uusin tieto erilaisiin sairauksiin soveltuvista kuntoutusmenetelmistä. Kuntoutusjaksolla panostetaan erityisesti harjoitteluun, jota kuntoutuja voi jatkaa myös kotiympäristössä.

Teknologian ja digitaalisten sovellusten hyödyntäminen kehittyy kovaa vauhtia myös kuntoutuksessa. Meillä käytettävissä ovat esimerkiksi Lokomat-kävelyrobotti sekä Armeo Spring –kädenkuntoutuslaite. Virtuaalilasien avulla kuntoutukseen saadaan hyvinkin vaihtelevia ympäristöjä kodin huoneista vedenalaiseen maailmaan ja avaruuteen. Meditaksen Mototiles-liikuntalaat ovat meillä käytässä kaikenikäisten kuntoutujien kanssa.

Miten vaativa lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan?

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen pituus on yleensä 13–28 vuorokautta, ja se voidaan toteuttaa yhtenä pitkänä tai kahtena lyhyempänä jaksona. Kuntoutusjakson alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yksilölliset tavoitteet ja luodaan omat voimavarat huomioiva henkilökohtainen ohjelma. Ohjelma rakentuu erilaisista teemoista, jotka tukevat kuntoutujan omia tavoitteita.

Kuntoutusjakso sisältää yksilöllisten terapioiden lisäksi myös ryhmätoimintaa, kuten liikunta-, toiminta-, peli- ja kuntosaliryhmiä sekä luentoja ja ryhmäkeskusteluja. Meillä on paljon erilaisia esteettömiä mahdollisuuksia mukavaan toimintaan ja harrastamiseen vapaa-ajalla: keilausta, jousi- ja ilma-aseammuntaa, puhallustikkaa – kokeile turvallisesti ja innostu uusista harrastusideoista!

Kuntoutujan läheiselle

Kuntoutujan läheinen voi osallistua Kelan yksilökuntoutuksen alku- ja päätösvaiheeseen tai sovitusti myös muuna ajankohtana yhteensä 5 vuorokauden ajan. Läheisen osallistumisen maksaa Kela, jos osallistuminen mainitaan B-lausunnossa ja kuntoutuspäätöksessä. Läheinen on toki aina tervetullut mukaan kuntoutusjaksolle myös omakustanteisesti.

Kuntoutujan läheistä kuullaan arjen sujumisesta ja yhdessä luodaan arkeen kuntoutumista edistäviä toimintatapoja. Läheinen saa kuntoutujaksolla tietoa sekä oppii keinoja, jotka tukevat myös hänen omaa jaksamistaan ja lisäävät voimavaroja.

Läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, -päätöksen sekä jakson ohjelman mukaisesti.

Mukavia muistoja ja uusia ystäviä

Vaikka yksilöllisellä kuntoutusjaksolla tärkeintä on saada ammattimaista apua omaan tilanteeseen, myös muu virkistävä ohjelma ja toiminta on tärkeää. Kuntoutusohjelman ulkopuoliset toiminnat tarjoavat mukavia, monesti ihan uusiakin elämyksiä ja kokemuksia.

Yksilökuntoutusjaksolla voi ulkoilla esteettömästi talon ympäristössä esimerkiksi hyödyntämällä matkapuhelimella leimattavaa MOBO-suunnistusta tai paistella makkaraa laavulla tai kodalla. Kuntoutujalla on myös mahdollisuus rentoutua esimerkiksi hydrojet-vesivuoteessa tai neurosonic-rentoutustuolissa. Kuntoutusjakson aikana voi hyödyntää liikuntasaleja, kuntosalia, allasta sekä liikuntavälineitä omatoimiseen harjoitteluun kuntoutustoiminnan lisäksi. Ravintolassa vietetään viikoittain yhteistä iltaa karaoketanssien merkeissä.

Ohjatun vapaa-ajanohjelman puitteissa on mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia kädentaitoja, keilausta, ilma-aseammuntaa, jousiammuntaa tai esimerkiksi Wii-pelejä. Joskus pelataan bingoa tai vietetään yhteisiä hetkiä laavulla. Muiden kuntoutujien kanssa yhdessäolo ja kokemusten vaihtaminen on monille tärkeää, ja usein kuntoutuksesta löytyykin oman elämän varrelle uusia, elinikäisiä ystäviä.


Kysy
lisää

Kysy lisää!

Etsit kuntoutusta sitten itsellesi, läheisellesi tai asiakkaallesi, ota rohkeasti meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää!

Kuntoutussihteeri

Kuntoutussihteeri [email protected] 050 394 7524

ETSITKÖ VAATIVAA LÄÄKINNÄLLISTÄ KUNTOUTUSTA LAPSELLE TAI NUORELLE?

Tarjoamme Kelan maksamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta myös lapsille ja nuorille Kelan neurologisella ja yleislinjalla.

Lasten yksilökuntoutus Nuorten yksilökuntoutus