Nuorten yksilökuntoutus

Lasten ja nuorten vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus

Nuorten yksilökuntoutus on Kelan kustantama palvelu perheelle, jonka nuorella on neurologinen, neuropsykiatrinen tai kehityksellinen diagnoosi ja tähän liittyy moniammatillisen tuen tarve. Toteutamme yksilökuntoutusta eri pituisina jaksoina mukavassa hyvän olon keskuksessamme, jossa on helppo olla koko perheenä. Kuntoutukseen sisältyy majoitus täysihoidolla koko perheelle. Yksilökuntoutukseen hakevalla lapsella tai nuorella voi olla esimerkiksi autismikirjon häiriö, ADHD tai kehitysvamma.

Kuntoutuksen tavoitteet lähtevät aina nuoren omasta arjesta ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta. Kuntoutuksessa autamme nuorta löytämään konkreettisia keinoja ja voimavaroja hänen oman arkensa tueksi. Keskiössä on toimiminen ja selviytyminen nuorelle itselleen merkityksellisissä asioissa sekä suuntaaminen vähitellen kohti itsenäistymistä. Nuoren tukena on oman perheen lisäksi osaava ja aidosti välittävä moniammatillinen työryhmämme.

Nuorten kuntoutukseen katsotaan kuuluvan alle 18-vuotiaiden sekä sellaisten 18-25-vuotiaiden, joiden kuntoutuksessa perheen tuki on vielä erityisen tärkeä.

Nuorten yksilöllisten kuntoutusjaksojen toteutus

Yksilöllisessä kuntoutuksessa nuoren ja perheen tukena työskentelevät muun muassa lastenneurologi, fysioterapeutti, psykologi tai neuropsykologi, toimintaterapeutti, sosionomi ja sairaanhoitaja. Nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan mukana voivat olla myös erityisopettaja, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, seksuaaliterapeutti ja it-ohjaaja.

Kuntoutusohjelma rakentuu erilaisista teemoista, kuten arjessa toimiminen, fyysinen ja psykososiaalinen aktivointi ja ohjaus, terveys- ja ravitsemusohjaus, kognitiivisten toimintojen ja kommunikoinnin harjoittaminen, oman osallisuuden lisääminen, koulunkäynti tai opiskelu sekä sopeutumisvaiheen tukeminen. Kuntoutuksessa on paljon yksilöllistä ohjelmaa, mutta siellä toimitaan myös ryhmässä muiden nuorten kuntoutujien ja heidän perheidensä kanssa, joten kuntoutusjaksolta voi löytää myös vertaistukea ja uusia ystäviä.

Nuoren perhe osallistuu kuntoutusjakson ohjelmaan kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti. Nuorella on kuitenkin tarvittaessa mahdollisuus avustukseen ympäri vuorokauden.

Kuntoutus voi olla kestoltaan 9–24 arkipäivää ja se voidaan toteutetaan useimmiten noin viiden vuorokauden jaksoissa.

 

Mitä muuta kuntoutusjaksolla tapahtuu?

Kuntoutusjakso tarjoaa monipuolisen tuen lisäksi perheelle myös hetken irtioton oman arjen oravanpyörästä ja mahdollisuuden yhdessäoloon. Kun arkiset askareet jäävät pois hetkeksi, voivat lapset ja vanhemmat viettää enemmän yhteistä aikaa ja hyödyntää hyvän olon keskuksen tarjoamia aktiviteetteja. Perheiden suosiossa ovat erityisesti uima-allas, liikuntasalissa pelailu, keilaaminen, ilma-aseammunta ja nuotiohetket kodalla tai laavulla. Vapaa-ajan ohjaajamme järjestävät toimintaa ilta-aikaan ja tarjolla on myös viikoittain muutamia ohjattuja liikuntatunteja sekä karaokea. Kuntoutusviikon aikana itseään voi ilahduttaa myös esimerkiksi käymällä kampaajalla, kasvohoidossa, jalkahoidossa tai hieronnassa.

 

Nuorten yksilökuntoutus – hakuohjeet

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haetaan Kelan kautta hakemuksella KU104. Liitteeksi tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma tai lääkärin lausunto.

Hakemus liitteineen toimitetaan Kelaan. Kuntoutus on koko perheelle maksutonta. Kelalta voi hakea myös kuntoutusrahaa sekä matkakorvausta.


Kysy
lisää

Kysy lisää!

Etsit kuntoutusta sitten itsellesi, läheisellesi tai asiakkaallesi, ota rohkeasti meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää!

Kuntoutussihteeri

Kuntoutussihteeri [email protected] 050 394 7524