Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoitomuoto, jonka tarkoitus on lievittää psyykkistä pahoinvointia sekä auttaa lisäämään itsetuntemusta ja toimintakykyä. Hakeutuessasi psykoterapiaan, sinulla saattaa olla esimerkiksi pitkittynyttä ahdistusta, toistuvaa masennusta tai ihmissuhdevaikeuksia. Psykoterapia voi olla sopiva vaihtoehto, jos ongelmat vaikeuttavat esimerkiksi työssä, opinnoissa tai sosiaalisissa suhteissa selviytymistä.

 

Miten?

Psykoterapia kestää useimmiten 1-3 vuotta ja käyntejä on yleensä 1-2 kertaa viikossa. Psykoterapiaan hakeudutaan esimerkiksi psykiatrian poliklinikan tai yksityisen tahon kautta, jossa psykoterapian tarvetta ja mahdollisuuksia arvioidaan. Mikäli kuntoutuspsykoterapiaan päädytään, psykiatrian erikoislääkäri tekee Kelaa varten B-lausunnon. Kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu 16-67 –vuotiaille. Tarkempia tietoja psykoterapiaan hakeutumisesta löytyy Kelan nettisivuilta.

 

Minkälaista?

Psykoterapiamuotoja on monenlaisia. Oma terapiamuotoni on kognitiivinen ja integroiva. Se tarkoittaa, että voimme hyvin joustavasti asiakkaani kanssa edetä psykoterapiassa aina hänelle parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä tutkien ja etsien keinoja psyykkisen hyvinvoinnin kohentamiseksi. Kognitiivinen viittaa siihen, että terapiassa tutkitaan omia ajatuksia, esimerkiksi sitä, mitä on hyödyllinen ja mitä hyödytön murehtiminen ja miten saada negatiiviset ajatusmallit katkaistua.

Ajatuksilla on suuri voima tunteisiimme ja tunteet taas ohjaavat ihmisen toimintaa. Tunnetyöskentely ja oman kehon viestien kuuntelu onkin keskeinen osa terapiaa. Erilaiset rentoutumis- ja tietoisuutaitoharjoitukset ovat usein osa terapiatapaamisia ja niiden harjoitteluun ohjataan tapaamisten välilläkin, kuten muihinkin terapiassa opittuihin taitoihin.

 

Hinta

45 min    80€


Kysy
lisää

Kysy lisää!

Etsit kuntoutusta sitten itsellesi, läheisellesi tai asiakkaallesi, ota rohkeasti meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää!

Miia Lehesvuori

Psykologi, Psykoterapeutti [email protected] 040 689 0289