Reuma

Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa lapsen sairaudesta, sen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Kursseilla tuetaan vanhempia omassa jaksamisessa ja lapsen kasvatuksessa sekä autetaan myös sisaruksia ymmärtämään sairauden vaikutuksia kotona ja kaveripiirissä. Kurssin avulla tavoitellaan perheelle mahdollisimman sujuvaa arkea lapsen sairaudesta huolimatta. Tärkeänä antina on myös vertaistuki ja tutustuminen muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Sopeutumisvalmennuksessa tuetaan hyvää kasvua ja tasavertaista toimimista muiden lasten kanssa sekä autetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja.

Lue lisää