Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet -perhekurssi

Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet -perhekurssi on Kelan kustantamaa tukea perheille, joissa lapsella on todettu esimerkiksi

 • suoliston kehityshäiriö
 • hemifaciaalinen mikrosomia ja muu kasvojen alueen kehityshäiriö
 • kraniosynostoosi
 • virtsateiden synnynnäiset epämuodostuma ja rakon toimintahäiriö
 • Erbin pareesi
 • synnynnäinen epämuodostuma
 • Marfanin oireyhtymä
 • Moebius oireyhtymä
 • Sotosin oireyhtymä
 • aivojen ja selkäytimen rakennepoikkeavuus tai
 • harvinainen kasvuhäiriö.

Sopeutumisvalmennuskurssilla koko perhe saa kattavasti tietoa ja ohjausta sekä keinoja elää mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tavoitteena on tarjota hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön sekä tietoa esimerkiksi saatavilla olevista tukimahdollisuuksista omalla kotipaikkakunnalla.

Kurssilla tuetaan koko perheen voimavaroja sekä vahvistetaan elämänhallintaa omassa arjessa. Kuntoutus tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Omassa kuntoutusryhmässä huomataan monesti, ettei ongelmien kanssa ollakaan yksin, ja myös toisilta vanhemmilta löytyy hyviä vinkkejä arjen avuksi.

Kurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta, mutta toteutuksessa otetaan huomioon lapsen ja perheen yksilöllinen tilanne sekä kuntoutustarve. Kurssin ohjelma sisältää paljon yhdessä tekemistä, keskustelua ja harjoituksia. Lisäksi kurssilla tavataan kuntoutusammattilaisia yksilöllisten keskusteluiden merkeissä.

Lue lisää