Fragile X tai Prader-Willin oireyhtymä

Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa Kelan sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, joilla on Fragile X tai Prader-Willin oireyhtymä sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa lapsen oireyhtymästä, sen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Tavoitteena on saada hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön. Kurssien tärkeänä antina on vertaistuki ja tutustuminen muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Lasten kuntoutuksessa tärkeä tavoite on turvata lapsen hyvää kasvua ja tasavertaista toimimista muiden lasten kanssa tiedon, harjoittelun, keskustelujen ja vertaistuen avulla.

Lue lisää