Downin oireyhtymä -perhekurssi

Downin oireyhtymä -perhekurssi on Kelan kustantamaa tukea perheille, joissa lapsella on todettu Downin oireyhtymä. Sopeutumisvalmennuskurssilla koko perhe saa kattavasti tietoa ja ohjausta sekä keinoja elää mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen vammasta huolimatta. Tavoitteena on tarjota hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön sekä tietoa esimerkiksi saatavilla olevista tukimahdollisuuksista omalla kotipaikkakunnalla.

Kurssilla tuetaan koko perheen voimavaroja sekä vahvistetaan elämänhallintaa omassa arjessa. Kuntoutus tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia muiden Down-lasten perheiden kanssa. Omassa kuntoutusryhmässä huomataan monesti, ettei ongelmien kanssa ollakaan yksin, ja myös toisilta vanhemmilta löytyy hyviä vinkkejä arjen pelastajiksi.

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena, mutta siinä otetaan huomioon lapsen ja perheen yksilöllinen tilanne ja kuntoutustarve. Kurssin ohjelma sisältää paljon yhdessä tekemistä, keskustelua ja harjoituksia. Lisäksi kurssilla tavataan kuntoutusammattilaisia yksilöllisten keskusteluiden merkeissä.

Lue lisää