Kehityksellinen kielihäiriö -perhekurssi

Kehityksellinen kielihäiriö -sopeutumisvalmennuskurssi on Kelan tarjoama, perheelle ilmainen palvelu, joka tarjoaa teille hyödyllistä tietoa ja vertaistukea sekä mukavia kokemuksia yhdessä koko perheenä.

Kurssilla saatte tietoa kielihäiriöistä ja mahdollisista tukitoimista sekä konkreettisia keinoja perheen arjen ja vuorovaikutuksen tukemiseksi. Osaava ja aidosti välittävä henkilökuntamme on tukenanne kohti lapsen ja perheen omia tavoitteita. Työryhmään kuuluvat lastenneurologi, puheterapeutti, psykologi, erityisopettaja ja sosionomi sekä muita kuntoutusammattilaisia lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kurssi on perheelle myös irtiotto oman arjen kiireistä ja tarjoaa mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon hyvän olon keskuksessamme. Kun arkiset askareet jäävät pois hetkeksi, voivat lapset ja vanhemmat nauttia yhteisestä ajasta monien kivojen aktiviteettien äärellä myös iltaisin. Perheiden suosiossa ovat erityisesti uima-allas, liikuntasalissa pelailu, keilaaminen, ilma-aseammunta ja nuotiohetket kodalla tai laavulla.

Lue lisää