Tähtilasten perheitä varten

Kolme iloista lasta istuu sohvalla ja nauttii jäätelöannoksista.

Terveisiä Kuntoutuskeskus Kankaanpään Lastenkuntsarilta, jossa toteutamme Kelan kustantamia perhekursseja moniin diagnooseihin ja elämäntilanteisiin. Meidän perhekursseillamme diagnoosin omaavat lapset ovat kurssin päätähtiä, joten olemme nimenneet heidät Tähtilapsiksi.

Tähtilapsille monesti perhekurssin tähtihetki on tavata samassa tilanteessa olevia lapsia tai nuoria. Varsinkin harvinaissairauksien osalta lapsella saattaa olla tilanne, ettei kurssille osallistuva erityislapsi ole koskaan tavannut ketään, jolla olisi sama erityisyys tai sairaus. Vertaistuen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Myös vanhemmille ja sisaruksille vertaisten kanssa kokemusten vaihtaminen on monesti yksi kurssin parhaista asioista. Sisaruksille onkin ihan omaa ohjelmaa, jossa he saavat vertaistuen lisäksi heille ikätasoonsa nähden sopivan määrän asiasisältöä ja mukavaa toiminnallista tekemistä.

Tietoa ja moniammatillista tukea

Sopeutumisvalmennuksen tarkoitus on tarjota paljon tietoa lapsen erityisyydestä ja oireyhtymästä, mutta myös voimavaroja ja keinoja omaan arkeen. Tässä tukena on aidosti välittävä moniammatillinen työryhmä, joka tekee hyvää yhteistyötä perheiden parhaaksi. Kurssin henkilöstöön voivat kuulua esimerkiksi fysioterapeutti, sairaanhoitaja, sosionomi, toimintaterapeutti, psykologi, erityisopettaja, lastenlääkäri sekä lastenhoitajat ja muita kuntoutusammattilaisia. Vaikka sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta, moniammatillinen työryhmä tekee kaikkensa, jotta jokainen perhe saisi mahdollisimman paljon tukea juuri omaan tilanteeseensa sekä hyvin konkreettisia keinoja oman arjen helpottamiseksi.

Koska perhekurssilla ollaan irti oman arjen kiireistä, on koko perheellä mahdollisuus käyttää kaikki voimavarat oman hyvinvoinnin pohdiskeluun ja edistämiseen. Joku asiakas onkin joskus todennut, että kurssilla ollaan ikään kuin sellaisessa kuplassa, jossa on lupa keskittyä itseensä ja lähimpiinsä.

Yhteistä omaa aikaa

Arjen kiireissä ei aina ole tilaa koko perheen yhteiselle ajalle, mutta sopeutumisvalmennuskurssilla siihen tarjotaan hyvät puitteet. Kurssin sisältöön kuuluu ohjattuja koko perheen toiminnallisia tuokioita, jotka tarjoavat kivoja yhteisiä hetkiä, ja näistä tuleekin usein hyvin myönteisiä kokemuksia. Viikon aikana perheet pääsevät ohjatusti yhdessä esimerkiksi keilaamaan, uimaan, liikuntasaliin kokeilemaan erilaisia pelejä sekä läheiseen luontoon ratkaisemaan mielenkiintoisia tehtäviä.

Mikäli kuntoutuspäivän tarjoaman ohjelman jälkeen virtaa riittää, niin vapaa-ajan ohjelmassakin on vielä paljon mukavaa tekemistä esimerkiksi jousiammunnan tai vaikka askartelun merkeissä. Toisaalta iltaisin voi viettää aikaa uusien ystävien kanssa myös omatoimisesti tai sitten ihan vain rentoutua ja kerätä voimia seuraavaa päivää varten.

Onnistumisen iloa ja kivoja kokemuksia

Hienointa työssämme täällä Lastenkuntsarilla on tarjota perheille positiivinen ja kannustava toimintaympäristö, jossa perhe saa kokea mukavia hetkiä ja yhteisiä onnistumisia. Onnistumisten kautta löytyy uusia voimavaroja ja hyvää virettä omaan arkeen. Itse fysioterapeuttina haluan omalla tekemiselläni tuoda liikunnan ilosanomaa esille ja kannustaa lapsia ja perheitä liikkumaan ja hakemaan liikunnasta energiaa ja voimavaroja. Liikkuminen on parhaimmillaan hauskanpitoa, ja jokaiselle erityisellekin löytyy viimeistään meidän avullamme omia kivoja tapoja liikkua.

Mietin joskus, miksi oman perheen kanssa tulisi lähdettyä sopeutumisvalmennuskurssille. Uskoisin että kaiken kurssilta saatavan tiedon ja tuen lisäksi tauko arjen hektisyyteen tekee mille tahansa perheelle hyvää. Viikko ilman ruuanlaittoa, pyykinpesua tai siivousta kuulostaisi aika kivalta. Kun kaikki tuo arkinen puuha olisi viikon ajan poissa ohjelmistosta, aikaa jäisi rutkasti enemmän keskittyä perheen yhteiseen tekemiseen. Kerätä yhteisiä kivoja muistoja toiminnallisista tuokioista, hyödyntää vapaa-ajan ohjelmaa ja käydä vaikka tutustumassa paikkakunnan tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin.

Erään hiljattain meillä olleen perheen äiti totesi, että kaikkien erityislasten perheiden kannattaisi uskaltautua hakemaan sopeutumisvalmennuskurssille. ”Katso kurssi ja hae ja mene. Sen vaikeammasta asiasta ei ole kyse”, hän ohjeisti nauraen.

Toivotamme siis tervetulleiksi Lastenkuntsarille rohkeasti kaikki tähdet perheineen.

Mika Ranne
fysioterapeutti
lasten kuntoutuksen tiimikoordinaattori

 ———————

Tiesitkö?

  • Toteutamme 100% Kelan kustantamia perhekursseja perheille, joiden lapsella on jokin seuraavista diagnooseista: ADHD, astma ja muut hengityssairaudet, autismikirjo, CP- tai muu synnynnäinen liikuntavamma, diabetes, Downin syndrooma, endokrinologiset ja aineenvaihduntasairaudet, Fragile X, harvinaiset luustosairaudet, kehityksellinen kielihäiriö, kehitysvamma tai -häiriö, Klinefelterin oireyhtymä, Prader-Willin oireyhtymä, reuma, sydänsairaudet, synnynnäiset rakennepoikkeavuudet, Turnerin oireyhtymä
  • Kurssille voi tähtilapsen lisäksi osallistua kaksi aikuista sekä sisarukset. Toisena aikuisena voi mukana olla oman vanhemman lisäksi myös vaikkapa isovanhempi tai muu läheisesti lapsen kanssa tekemisissä oleva aikuinen.
  • Kuntoutuksen maksaa Kela, joten se on koko perheelle maksuton. Kuntoutukseen kuuluu majoitus täysihoidolla.
  • Kurssille haetaan täyttämällä Kelan hakemuslomake KU132 tai KU104 (jos lapsi kuuluu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, jossa lääkäri suosittelee sopeutumisvalmennuskurssia. Paperit toimitetaan Kelaan.
  • Täältä löydät kaikki lasten perhekurssimme: https://www.lastenkuntsari.fi/kurssit/
  • Kurssien lisäksi Kelan kustantamana voi hakeutua yksilölliselle kuntoutusjaksolle tai nepsy-lapsille suunnattuun LAKU-kuntoutukseen.