Yksilöllisiin haasteisiin yksilöllistä tukea

Vaativan moniammatillisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta suoriutumaan sekä osallistumaan omassa arjessasi ja toimintaympäristössäsi mahdollisimman itsenäisesti sekä mielekkäästi. Tässä kuntoutusmuodossa kaikilla asiakkailla on toimintakyvyn rajoitteita, jotka voivat aiheuttaa erilaisia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa. Kyseessä voi olla esimerkiksi neurologinen sairaus, selkäydinvamma, tuki- ja liikuntaelimistön vamma, reumasairaus tai jokin muu sairaus tai vamma.

Yksilöllinen kuntoutusjakso on asiakkaalle usein voimaannuttava, koska moniammatillisen työryhmän tuella asiakas onnistuu löytämään omat voimavaransa sekä konkreettiset keinot arjen hallintaan kotona, opiskelussa tai työssä selviytymiseen. Kuntoutumisen myötä asiakas saa valmiuksia osallistua eri toimintoihin omassa toimintaympäristössään.

Tässä kuntoutusmuodossa korostuu nimensä mukaisesti yksilöllisyys, kuntoutuksessa asiakas on aina keskiössä. Kuntoutus suunnitellaan huomioiden asiakkaan oma tarina, tarpeet ja tavoitteet.  Asiakkaamme kokevat tärkeäksi sen, että yksilökuntoutuksessa on mahdollisuus perehtyä juuri siihen toimintakyvyn osa-alueeseen, johon henkilökohtaisesti tarvitsee tukea, ohjausta ja neuvontaa. Myös asiakkaan läheisellä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen osan aikaa.

Toinen merkittävä asia on moniammatillisuus eli eri ammattilaisten saumaton yhteistyö ja osaamisen sekä kokemuksen yhdistäminen asiakkaan parhaaksi. Moniammatillisen työryhmän tekemän kartoituksen myötä saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen näkemys asiakkaan yksilöllisestä elämäntilanteesta. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntoutuksen ohjaaja. Asiakkaan on mahdollisuus hyödyntää myös ravitsemusterapeutin, seksuaaliterapeutin, uroterapeutin, liikunnanohjaajan erityisosaamista.

 

Omiin tavoitteisiin ammattilaisten avulla

Itse koen erityisen tärkeäksi sen, että asiakkaalle itselleen annetaan mahdollisuus määritellä omat tavoitteensa kuntoutumiselle. Tavoite voi olla esimerkiksi vuorovaikutuksen kehittyminen keskustelutilanteissa, omien voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen, työssä jaksaminen tai esimerkiksi osallisuuden lisääminen kodin ulkopuolella. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on jakaa asiakkaalle ja hänen läheiselleen tietoa, ohjeita ja tukea asiakkaan tavoitteissa. Tavoitteisiin pyritään monipuolisilla kuntoutuksen menetelmillä, jotka perustuvat tutkimusnäyttöön, hyviksi havaittuihin käytäntöihin sekä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Kuntoutumisen mahdollistaa kokenut, osaava ja aidosti välittävä kuntoutushenkilöstö, joilla on uusin tieto erilaisiin vammoihin ja sairauksiin soveltuvista kuntoutusmenetelmistä.

Yksilöllisen kuntoutuksen parissa työskentelevän tiimin kanssa olemme keskustelleet siitä, että kuntoutusjaksolla panostetaan erityisesti valmentavaan, kannustavaan harjoitteluun, jotta asiakas voi jatkaa omatoimista kuntoutumistaan myös omassa toimintaympäristössään.

Kuntoutusjaksolla voidaan keskittyä esimerkiksi intensiiviseen kävelyharjoitteluun Lokomat kävelyrobotin avulla, painokevennetysti valjaita ja kävelymattoa hyödyntäen. Käytössä on tehostettuun käden käytön harjoittamiseen mm. Armeo Spring -käsirobotti sekä muita monipuolisia käsikuntoutusmenetelmiä. Kuntoutusjakso voidaan toteuttaa myös tehostettuna allasharjoitteluna terapiakäyttöön soveltuvissa allastiloissa. Yksi tärkeä osa-alue kuntoutuksessa on myös päästä tutustumaan ja kokeilemaan ammattilaisten ohjauksessa erilaisia toimintakykyä tukevia apuvälineitä.

Teknologian ja digitaalisten sovellusten hyödyntäminen kehittyy kovaa vauhtia myös kuntoutumisen kentällä.

 

Mukavia muistoja ja uusia ystäviä

Vaikka yksilöllisellä kuntoutusjaksolla tärkeintä on saada vaikuttavaa ja oikein kohdennettua ammattimaista apua omaan elämäntilanteeseen, myös muu virkistävä ohjelma ja toiminta on tärkeää. Kuntoutusohjelman ulkopuoliset toiminnat tarjoavat mukavia, monesti ihan uusiakin elämyksiä ja kokemuksia.

Yksilökuntoutusjaksolla voi ulkoilla esteettömästi talon ympäristössä esimerkiksi hyödyntämällä virtuaalisesti toimivaa MOBO-suunnistusta tai paistella makkaraa laavulla tai kodalla. Asiakkaalla on mahdollisuus rentoutua maksuttomasti esimerkiksi hydrojet-vesivuoteessa tai neurosonic-rentoutustuolissa ja – patjalla. Monille asiakkaille on mukavaa, että kuntoutusjakson aikana voi hyödyntää liikuntasaleja, kuntosalia, allasta sekä liikuntavälineitä omatoimiseen harjoitteluun kuntoutustoiminnan lisäksi. Ravintolassa pääsee aina silloin tällöin kuuntelemaan elävää musiikkia joko tiistaitanssien tai karaokeiltojen merkeissä.

Ohjatun vapaa-ajanohjelman puitteissa on mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia kädentaitoja, keilausta, ilma-aseammuntaa, jousiammuntaa tai esimerkiksi Wii-pelejä. Merkityksellisiä hetkiä ovat kohtaamiset muiden asiakkaiden kanssa ja mahdollistavat kokemusten vaihtamisen. Usein kuntoutuksesta löytyykin oman elämän varrelle uusia, elinikäisiä ystäviä. Asiakkaita yhdistäviä asioita ovat mm. samankaltainen kuntoutumisen tarve ja tavoite tai elämäntilanne.

Yksilökuntoutus